ФТ чыккан киреше алуу багытындагы күтүүлөрдү талкуулоо

ФТ чыккан киреше алуу багытындагы күтүүлөрдү талкуулоо

Урматтуу Нововознесеновка айылынын тургундары, Сиздердин талкуулооңуздарга ФТ чыккан киреше алуу багытындагы күтүүлөрдүн тизмеси берилди. Тизмедеги көйгөйлөрдү айылдын көйгөйү деп тандасаңыз пикириңизди билдириңиз. Сиздин пикир биз үчүн абдан маанилүү.

Points

ГСВны капиталдык ремонттон өткөрүү.

Sut toptoochu zhaiga

Ак Тилек гсв ондоо

Иш оруну менее камсыздалат ГСВ боюнча кадеты Тейлор жакшырат

Суу маселеси жана свет

Жүмүш ордү менен камсыздайт

Уй булоолук киреще кобойот

Жумуш орун менен камсыз бодот

Сут топтоочу муздаткыч

АК Тилек ГСВ ондоо

жумуш орун тузулот

Жумущ орун бодот

Уй булоого киреще кобойот

Ак Тилек гсв ондоо

Сүт муздатуучу муздаткыч

Ак Тилек ГСВ ондоо

Кичи тегирмен

Кошумча киреше болот,миграция азаят

Жумушчу орун тузулот уй булоолук киреше кобойот. Суттон жасалган экологиялык таза продукциялар менен продукциялар менен элди бала бакча мектептерди камсыз кылуып,алардын ден соолугунун чындалышына чон салым болот эле

Жумуш ордун түзүлүп үй бүлөөлүк кирешени түзүү

Жумуш орду болуп,уй булолук бюджетибиз кобойот

Жумушчу орун тузулуп,уй булоолук киреше кобойот

Ак тилек ҮДТсын оңдоп түздөө

Жумуш орду тузулсун. Иштейм дегендер коп.!

Жумуш орду тузулуп уй булоолук киреше кобойот

Айылыбызга ар кандай муктаж болгон керектуу жакшы нерселер курулса туризм онуксо элдин жашоосу онолот эле . Курула турган Фап тын курулушу ийгиликтуу башталып бутуп калса да абдан кубанычта болот элек. Мен бул башталган ишке салым кошконго дайармын . Ийгиликтер коштосун элимди.

Фап тын курулушу ийгиликтуу башталып бутуп калса да абдан кубанычта болот элек

Жумушчу орун тузулсун

Жумуш орду тузулуп киреше болот

Жумушчу орун тузулуп жумуш орундар кобойот эле.элдин жасоосу жакшырат. Туризмге да конул бурулса . Фаптын салынышы башталса абдан кубанычта болот элек .кудайым буйурсун деп тилек кылабыз .

Жумуш орду түзүлүп, миграция азайат

Жумуш орду тузулсо

Туризм

Жумуш орду тузулуп, миграция азайат

Жумушчу орун тузулот уй булолук бюджет кобойот

Жумушчу орун тузулот

Жумушчу орун болот уй булоонун кирешеси кобойот

Үй бүлөөнүн кирешеси көбөйөт

Уй булоодук киреше кобойот

Уй-булоонун кирешесин кобойтуу

Жумуш оорду кобойот

Элди тейлоо жакшырат

Нан жасоочу жай

Элди тейлоо жакшырат

Элди тейло жакшырат жумуш чу орун тузулот

Жумуш орундары түзүлүп,үй бүлөлүк киреше кобойот

Калкты тейлоо жакшырат

Уй булолук бюджет кобойот

Калкты Тейлоо жакшырат

Кадеты Тейлор жакшырат

Жумуш оорду тузулуп, миграция азаят

Жумуш орду тузулсо

Жумушчу топ түзүлөт, киреше түшөт

Калкты тейлоону жакшыртуу

Калкты тейлөө жакшырат, жумушчу орун түзүлөт

Эт

ГСВ ондолсо озубузго жакшы.Сут цех ачылса жумуш орду болот,Уй булолук киреше кобойот.

Калкты Тейлор жакшырат

Калкты тейлоо жакшырат

Жумушчу оорун болуп уй булолук киреше кобойот

Рабочие места, семейная прибыль увеличится

Киреше кобойуп миграция азаят

Цех иштесе жумушчу орун тузулот уй булоолук киреше кобойот

Калека жетушту жардам беру

Калкты тейлоо жакшырат жумуш орун болот

Уй булоонун кирешеси кобойот

Уй булоолук киреше кобойуп,миграция азаят

Холодильник для хранения молока. Швейный цех.

Жумуш орун тузулуп,миграция азаят.

Больница салынса болот эле

Гсв

Жумуш орду түзүлүп миграция азаят

Жумуш орду тузулуп,миграция азаят

Жумуш лорду кобойот эле

Жумуш орду тузулуп, миграция азайат

Жумуш орду тузулсун

Жумуш орду түзүлүп миграция азайат

Молоко

Жумуш орду түзүлүп, эл жумуш менен камсыз болушса. Сүттөн таза продукция чыгарып, ден -соолугубузга кам көрүү керек.

Сут цехи курулса жумушчу орун тузулуп,миграция азаят.

Жумуш орун пайда болот.Уй булоолук киреше кобойот

Жумуш орду тузулсун

Жумуш орду

Жумуш орду

Жумуш орун менен камсыз болот Элди тейлоо жакшырат

Калктын тейлоосун жакшыртуу

Кадеты тейлоону жакшыртуу

Калкты тейлоонужакшыртуу

Кадеты тейлоону жакшыртуу

Жумушчу орун түзүлөт Тейлөө жакшырат

Жумушчу орун түзүлөт,миграция азаят,үй бүлөлүк киреше көбөйөт.

Уйди булоолук киреше кобойот

Калк жашоо жакшырат уй булоолук киреше жакшырат

Жумуш орду менен камсыздалат

Калкты Тейлоо жакшырат .жумуш орун болот

Калкка жакшы болот эле жумуш орун тузулсо

Жумушчу ордун тузулуп киреше тушот

Жумуш оорун тузулот тейлоо жакшырат

Жумушчу орун тузулуп.киреше кобойот

Жумуш орун болот, тейлоо жакшырат.

Швейные цехи

Калкты тейлоо жакшырат.Уй булолук киреше кобоет.

Уйди булоолук киреше кобойот

Уй булоо кирешеси толукталат

Сут муздаткыч

Фаптын курулушу ийгиликтүү башталышы

Уй булоллук киреше кобойот

Жумуш орун менен камсыз болот

жумуш оорду топтолот

Жумуш оорду менен камсыз бодот

Киреше алып келет жумуш ордун алып келет

Жумуш орду болуп,киреше кошумча болот.

Жумушчу орундар болуп,үй бүлөлүк киреше көбөйөт

Жумуш рундарын толтуруу

Ак-Тилек ГСВ ны оңдоо

Сүт муздатуучу цех

Ак-Тилек ГСВ ны оңдоо

Ак-Тилек ГСВ ны оңдоо

Калкты тейлоо жакшырат

Сүт токтоочу муздаткыч

Кошумча киреше кирип, жумушчу орун тузулот

Жумуш оордун түзөбүз

Кошумча жумуш орду болуп,үй бүлөлүк киреше көбөйөт

Уй булоолук киреше кобойот

Жумуш орун тузулот

Уй киреше кобойот калк жашоо жакшырат

Жумуш орду түзүлүп,көп көйгөйлөр чечилет.

Жумушчу ордун тузуу,киреше кобойтуу,миграция азаят

кошумча каражат болот

Сут кандитер цехи

Сут кандитер цехи

Жумушчу иш орду болуп кошумча киреше болот

Уй булоолук киреше кобойот

Жумуш орун болот

Жумуш орун болот

Жумуш менен камсыздоо

Сут сакточу цех

сут муздаткыч

Туризм

Туризм

Уй булоолук киреше кобойот анан дагы жумушчу орун болот жаштарга,элге

Жумуш орду тузулуп киреше болот

Кичи тегирмен салуу

Уй булолук киреше кобойот,миграция азаят

Сууу маселеси чечилсе жакшы

Кичи теширмен садуу

Фап тын курулушу ийгиликтуу башталып бутуп калса да абдан кубанычта болот элек

Кондитер цехи

Киреше булагы көбөйүп, миграция азаят

Туризм онуктуруу

Жумушчу́ орду тузулот,киреше ко́бойот

Жумуш орун бодот

Ак Тилек гсв онжоо

Уй булоо киркшеси кобойот

Сут боюнча

Сут топтоочу жай

Кичт тегирмен

Сут муздатуучу цех

Элибиз жумуш орундары менен камсыз болсо

Кол онорчулук,мини швейный цехтерди ачуу,аялдарды жумуш мн камсыз кылуу

Жумуш лорду тузулот

Сут иштетуучу цех

Сут топтоочу муздаткыч

Сут муздатуучу цех

Сут муздатуучу жай

Бал иштетүүчү цех колдоо

Жумуш орун тузулот

Айылдын эли жумуш орду менен камсыз болсо

Жумуш орун менен камсыздро

Сут топтоочу жай

Сут муздатуучу муздаткыч

Жумуш орун менен камсыз болот

Жумуш орун тузуу

Сут муздатуучу муздаткыч

СУТ МУЗДАТУУЧУ МОРОЗИЛЬНИК

Жумуш орду тузулуп киреше кобойот

Сут топтоочу муздаткыч

Жумуш орду тузулуп,миграция азаят эле

Жумущ орун бодот

Жумуш орду түзүлүп киреше болот

Элге жакшы болот суттору .бузулбай

Жумуш орун болот элге ынгайлуу болот

Жумущ орун тузудот

Вохнесеновка бала бакча

Сут топтоочу муздаткыч

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information